Vitajte

na stránkach záhradkárov
okresov Hlohovec a Trnava

1.08.2017

V dňoch od 18.8. do 20.8. 2017 sa v Maduniciach uskutoční už 22. ročník CIBUĽOVÝCH SLÁVNOSTÍ. Víťazi v kategóriách o NAJŤAŽŠIU CIBUĽU a NAJVäČŠIU CIBUĽU budú vyvážení cibuľou.

čítať ďalej

27.07.2017

S L O V E N S K Ý Z V ÄZ Z Á H R A D K Á R O V

Okresný výbor, Sládkovičova 33

917 00 T r n a v a

 

 

Senzorické hodnotenie ovocných destilátov. Trnava, dňa 19.mája 2017

 

 

 

Výroba ovocných destilátov zahŕňa tri hlavné fázy – spracovanie ovocia, kvasenie a vlastnú destiláciu. Alkohol vzniknutý kvasením sa z kvasu destiluje do pár a následným ochladením sa získa zmes alkoholu s vodou. Opakovanou destiláciou /rektifikáciou/ sa potom zbavuje nežiaducich látok.

 

čítať ďalej

OV SZZ Trnava
A. Sládkoviča 33
91700 Trnava

zahradkari@zahradkaritrnava.sk

Telefón: 033 / 5521010

milan.harsani@gmail.com

Úradné hodiny:
Streda od 9:00 do 12:00